Allmänt om föreningen

Bostadsrättsföreningen Mynta bildades 2015 och äger fastigheten Kryssmasten 2 i Västra hamnen i Malmö. Kvarteret byggdes av Ikano Bostad och stod klart för inflyttning hösten 2016. Mer om fastigheten finns att läsa här.

Brf Mynta hette förut Brf Humle i Malmö.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på nyhetsbrevet

Det är viktigt att du som medlem håller dig uppdaterad om vad som händer i huset och föreningen. För att skicka nyhetsbrevet via e-post till dig behövs ditt samtycke (du kan när som helst avsluta prenumerationen). Vi hoppas på detta då det är det absolut bästa och enklaste (och miljövänliga) sättet att nå ut med information. Välkommen att anmäla dig till vårt nyhetsbrev!

Här anmäler du dig till nyhetsbrevet.

Medlemmarna har även en  på Facebook-grupp. Där kan du som medlem komma i kontakt med dina grannar och diskutera sådant som rör boendet. Här finns Facebook-gruppen.

Trivsel- och ordningsregler

För att alla medlemmar ska trivas och må bra i sitt boende är det viktigt att vi alla respekterar föreningens trivsel- och ordningsregler. I dessa kan du se vad som gäller för grillning, störande ljud och en hel del annat.

Läs trivselreglerna här.

Styrelsen

Styrelsen för Brf Mynta utgörs av:

Leif Fredricson, ledamot
Katarina Lindeberg, ledamot
Pontus Thorstensson, ledamot
Mats Andersson, ledamot
Alexander Gyllenstierna, ledamot
Anders Wallin, suppleant
Kristian Nikolovski, suppleant

Styrelsen nås på mejladress styrelsen@brfmynta.se, eller via postfacket på Mastgränd 28.

Valberedningen

Är du intresserad av att ingå i styrelsen, eller hjälpa till i föreningen på annat sätt? Kontakta valberedningen på mejladress valberedning@brfmynta.se. Valberedningen består av Malin Dufva och Jacob Keta.

Förvaltare

Brf Mynta anlitar SBC som fastighetsförvaltare. SBC sköter underhåll av fastigheten, städning i trapphusen, snöröjning, med mera. Om något är trasigt i huset så ska du felanmäla direkt till SBC.

Som ekonomisk förvaltare anlitar föreningen Nabo. Har du frågor om fakturor, autogiro eller liknande, kontakta Nabo på avgifthyra@nabo.se.

Dataskyddsförordningen (DSF); GDPR

Föreningen har följande rutiner för att behandla personuppgifter, ett så kallat register över behandling.

 • Bostadsrättsföreningen (juridisk person) är personuppgiftsansvarig.
 • Föreningen behandlar personuppgifter med stöd av lag eller avtal, efter samtycke och berättigat intresse.
 • Föreningen behandlar personuppgifter avseende medlemsförteckning, lägenhetsförteckning, uthyrning av garageplatser, andrahandsuthyrning, sändlista e-post nyhetsbrev, förteckning av taggar mm.
 • De personuppgifter föreningen lämnar ut är till exempel till myndigheter på grund av rättsligt krav eller till leverantörer för att fullfölja föreningens åtagande gentemot dig som medlem, hyresgäst eller leverantör.
 • Föreningen har inga externa mottagare av personuppgifterna och därmed förs inga uppgifter över till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES). Personuppgifterna används inte för marknadsföring.
 • Föreningen har ansvar att hålla uppgifter uppdaterade och ta bort uppgifter som är inaktuella. Vissa uppgifter har i lag eller på annat sätt tidsfrister för bevarande/radering. Övriga uppgifter raderas på begäran eller när medlem överlåter sin bostadsrätt.
 • Styrelsen är skyldig att inom 72 timmar rapportera till Dataskyddsinspektionen vid en personuppgiftsincident. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas.

Du som medlem har följande rättigheter:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få felaktiga uppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke
 • Rätt att få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • Lämna klagomål till Datainspektionen

Övrig info om föreningen

Postadress: Brf Mynta, NABO 114741, FE 617, 107 76  STOCKHOLM

Organisationsnummer: 769631-3373

Brf Myntas stadgar (uppdaterade 2023-10-23)

Årsredovisning Brf Mynta 2023

Ekonomisk plan