Är du mäklare och söker information om föreningen? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Undrar du något mer, skicka ett mejl till styrelsen@brfmynta.se. Informationen på denna sida är uppdaterad 231218.

Visningar av lägenhet

Föreningen accepterar inte att till exempel silvertejp används för att hålla entrédörr öppen vid visningar.

Var skickar jag överlåtelseavtal och medlemsansökan?

Mejla handlingarna till föreningens ekonomiska förvaltare Nabo Förvaltning avgifthyra@nabo.se.

Vem kontaktar jag för mäklarbild?

Ekonomiska förvaltaren Nabo kan ta fram det: avgifthyra@nabo.se alternativt 010-288 00 27.

Tar ni kreditupplysning på nya medlemmar?

Ja, och vid osäker ekonomi kan föreningen begära borgenär.

Finns det lediga garageplatser? Kan en ny medlem ta över garageplats från den som flyttar ut?

För garageplatser tillämpar föreningen kösystem, vilket innebär att köplats gäller från inflyttningsdag enligt överlåtelseavtalet.

Det går inte att ta över en befintlig medlems garageplats och befintlig medlem kommer även att ha förtur till garageplats. Medlemmar har inte rätt att överlåta sina parkeringsplatser i samband med försäljning av lägenheten. När en medlem utträder ur föreningen sägs parkeringsplatsen upp och tilldelas till den person som har längst kötid.

Garageplats för bil kostar ca 900 kr per månad. För plats med laddbox kostar det ca 1100 kronor per månad.

Vill du hyra parkeringsplats eller skaffa fjärrkontroll? Mejla avgifthyra@nabo.se.

Planerar ni att höja månadsavgiften?

Avgiftshöjning planeras från och med den 1/1 2024 med 10%.

Finns några inplanerade renoveringar?

Nej. Föreningen följer en upprättad underhållsplan. 5-årsbesiktning av fastigheten har utförts under 2022. Föreningen har ett pågående garantiärende med Ikano avseende sporadiska ljud från avloppsstammarna. IMD (gemensam el) har införts under mars 2022.

Gör föreningen tillsyn i samband med överlåtelsen?

Vid lägenhetsförsäljning/överlåtelse måste säljaren eller mäklaren i god tid beställa tillsyn av lägenheten hos SBC. Kontakta vår fastighetsförvaltare Gus Strand, gus.strand@sbc.se för att boka tillsyn. Meddela förening, adress, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Notera gärna om ni önskar en kopia på protokollet. Märk mailet med ’Lägenhetssyn enligt avtal med förvaltare’.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga ombyggnationer har gjorts som går emot föreningens gällande regler och framför allt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för. Observera att tillsynen inte går att likställa med en besiktning. Det är upp till respektive köpare att anlita en besiktningsman om denne inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten. Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynen är utförd och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.

Tillåter föreningen delat ägande?

Ja.

Är föreningens tomt friköpt eller tomträtt?

Den är friköpt.

Ingår värme, vatten, bredband, bilpool, försäkring m.m. i månadsavgiften?

Fjärrvärme och vatten ingår.

Föreningen har gruppavtal med Tele2 för bredband, digital-tv och ip-telefoni och avgiften debiteras tillsammans med månadsavgiften.

Bostadsrättstillägg ingår i föreningens försäkring, och behöver inte finnas på medlemmens hemförsäkring.

Föreningens medlemmar har kostnadsfritt medlemskap i Volvo On Demand (bilpool) fram till 2026-12-01. För mer info om priser för bilhyra, se Volvo On Demand’s hemsida.

Finns det några åtaganden för medlemmarna (gårdsstädning eller dylikt)?

Inte mer än att betala avgiften i tid och följa trivselreglerna.

Finns gemensam tvättstuga, samlingslokal eller övernattningslägenhet?

Inga sådana lokaler finns i huset. Varje lägenhet har egen tvättmaskin.

Finns barnvagnsförråd och cykelförråd?

Barnvagnsförråd finns i källaren vid trapphusen Västra Varvsgatan 21A, 21B och på Mastgränd 28. Boende på Västra Varvsgatan 21C har tillgång till barnvagnsförrådet på 21B.

Cykelförråd finns i anslutning till garaget.

Finns någon lokal i huset, och vilken verksamhet bedrivs där?

Det finns en lokal på Mastgränd, på 31 kvadratmeter som är uthyrd. Lokalen är en hyresrätt.

Var hittar jag senaste årsredovisningen och föreningens stadgar?

Här kan du ladda ner dessa.