Allmänt om fastigheten

Fastigheten Kryssmasten 2 byggdes av Ikano Bostad och stod färdig för inflyttning hösten 2016. Huset består av 77 lägenheter och en lokal.

Fastighetens adresser är Västra Varvsgatan 21A, B och C samt Mastgränd 28 i Malmö. I huset finns bostadsrättslägenheter på mellan 1 och 4 rum och kök. Alla lägenheter har ett tillhörande förrådsutrymme i källaren.

Garaget

Garaget delar Brf Mynta med både grannföreningen Brf Murgrönan och fastighetsbolaget Heimstaden, som äger ett intilliggande hyreshus.

Brf Mynta disponerar 53 parkeringsplatser för bilar och en parkeringsplats för MC. Föreningen tillämpar ett kösystem. Det går att beställa en fjärrkontroll till garageporten mot en avgift. Alla registrerade fordon som befinner sig i garaget ska ha en parkeringsplats.

Vill du hyra parkeringsplats eller skaffa fjärrkontroll? Mejla avgifthyra@nabo.se.

Fasaden

Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden också en viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus från yttre faktorer, såsom vatten och vind.

För att upprätthålla både funktion och utseende är det av stor vikt att du som boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av håltagning (exempelvis för belysning, vädringsstång eller vägghängda blomkrukor) i fasaden.

Balkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket så att inget riskerar att falla ner på marken. Underhåll i form av snöskottning m.m. sköts av respektive lägenhetsinnehavare.

Tänk på att grillning på balkong eller uteplats är något som regleras av föreningens trivsel- och ordningsregler.

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggning på uteplatsen.

Regler för sophantering och källsortering

Avfall som inte listas nedan får inte lämnas i miljörummet utan ska forslas bort av medlemmen själv. I miljörummet finns kärl för:

Ofärgat och färgat glas: Glasen skall vara väl rengjorda och torra. Kapsyler och lock ska läggas i kärl för metall eller hårdplast.

Papper och tidningar: Gäller alla sorters tidningar, kataloger, reklamtryck, mm. Kraftpapper och papperskassar skall läggas i kärlen för well/kartong. På kataloger och böcker skall de mjuka pärmarna rivas bort och läggas i kärlen för well/kartong. Hårda pärmar innehåller limprodukter och skall därför läggas bland restavfallet. På fönsterkuvert skall själva fönstret rivas bort och läggas bland restavfall. Lämna inte plastkassar i kärlen för papper och tidningar.

Well/kartong: Rengjorda och torra matförpackningar, kartonger (skall vara hopvikta), wellpapp, papperskassar, omslagspapper (kraftpapper).

Metallförpackningar: Rengjorda och torra konservburkar, aluminiumformar, burkar utan pant, burklock, kapsyler av metall. Förpackningar med färg, lim, lösningsmedel, sprayburkar m.m. är farligt avfall och skall därför i likhet med övrigt metallskrot lämnas in på en återvinningscentral.

Plastförpackningar: Rengjorda och torra burkar, dunkar, flaskor, tuber, påsar, refillpaket och andra förpackningar av hård eller mjuk plast. Även plastfolie, förpackningsfrigolit och tablettkarta av plast.

Batterier: Förbrukade batterier lämnar du i avsedd behållare i miljörummet. Bilbatterier, som är farligt avfall, lämnas på en återvinningscentral.

Glödlampor/lysrör: Förbrukade glödlampor och lågenergilampor kan lämnas i miljörummet. Lysrör lämnas in på en återvinningscentral.

Småelektronik: Det finns en mindre behållare för småelektronik så som eltandborstar, rakapparater, mobiltelefoner och liknande. Elektronik som inte får plats i behållaren skall lämnas på en återvinningscentral.

Matavfall: Lägg allt matavfall i bruna påsen. Grönsaker, frukt, bröd, kött och fisk är matavfall precis som fiskben och ben från till exempel revben och kotletter. Äggskal, te (både i lösvikt och tepåsar), lite servetter och hushållspapper går också bra att lägga bland matavfallet.

Restavfall: När de produkter som är beskrivna ovan är sorterade blir det kvar ett restavfall. Kan vara t ex blöjor, burspån, post-it-lappar, kuvert- och fönsterkuvert, disktrasor, diskborstar, tuggummi och tops, mm. Restavfallet lämnas väl förpackat i behållare för hushållsavfall i miljörummet.

OBS! Vaser, skålar och andra hushållsartiklar av glas, keramik, porslin, plast eller metall ska inte lämnas i miljörummet utan på en återvinningscentral. Snickeriprodukter, möbler, tygprodukter med mera ska också lämnas in på en återvinningscentral.

Det är allas ansvar att se till att rätt saker slängs på rätt plats. Felhantering blir i längden kostsamt för föreningen.

Närmaste anläggningar för återvinning: Avfall som inte får lämnas i miljörummet ska forslas bort av medlemmen själv. Det finns många anläggningar som tar emot avfall i Malmö.

Återvinningscentraler i Malmö: Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall.

  • Norra Hamnens återvinningscentral, Bjurögatan 20
  • Bunkeflo återvinningscentral, Gottorpsvägen 52

Samlaren: Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av småbatterier, lampor och småelektronik i matbutiker.

  • ICA Maxi Västra Hamnen, Masttorget 12

Farligt Avfall-bilen: Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

Farligt Avfall-bilen kommer normalt två gånger per år och deras turlista går att hitta på Sysav’s hemsida: sysav.se. Där går det också att anmäla sig till en kostnadsfri SMS-tjänst som skickar en påminnelse dagen innan Farligt Avfall-bilen kommer. Närmaste stoppställe är:

  • Västra hamnen, Kompassgatan 40

Container: Föreningen beställer en container två gånger om året för avfall, men fortfarande med vissa restriktioner. Containern får till exempel inte fyllas med farligt avfall, elavfall eller bildäck (med eller utan fälg).

Normalt står containern på handikapplatsen vid Mastgränd från fredag till söndag. Passa på att städa balkonger och rensa i källarförråden inför dessa tillfällen.

Cyklar

Det finns gott om cykelställ, både i garaget bland bilparkeringarna och i ett angränsande cykelförråd, samt på innergården. I cykelförrådet i källaren finns en arbetsbänk samt en cykelpump.

Utemiljön

Innergården är en gemensamhetsanläggning som föreningen delar med Brf Murgrönan.

På gården finns även några odlingslotter där boende i huset själva kan odla. Kontakta styrelsen om du är intresserad!

Intill huset finns en inhägnad lekplats. Denna ligger på mark som ägs av Heimstaden och tillhör förskolan Äventyrsbåten. På dagtid används lekplatsen av förskolan, men på kvällar och helger är det tillåtet att leka där.

Lokalen

I fastigheten finns en lokal med entré mot Mastgränd. Lokalen är 31 kvadratmeter stor och lämpar sig för en mindre verksamhet. Lokalen är uthyrd men om du är intresserad av att hyra lokalen i framtiden, skicka ett mejl till styrelsen@brfmynta.se.