Det är viktigt att vi alla visar respekt och hänsyn till våra grannar. Vi bor tillsammans på en liten yta och äger huset gemensamt. Det kan finnas olika uppfattningar om hur man bäst behandlar grannar och vår gemensamma egendom, och därför har vi satt samman trivselregler så att vi alla ska veta vad som gäller.

Störande ljud

Musik och tv ska alltid hållas på en ljudnivå så att det inte stör dina grannar. Extra viktigt är det mellan klockan 22.00 och 06.00, då det ska vara tyst.

Borra eller spika i väggarna är inte tillåtet efter klockan 20.00.

Om du blir störd, ta i första hand upp det direkt med din granne. Om det inte hjälper, kontakta styrelsen.

Fest

Det är helt okej att ha fest vid enstaka tillfällen. Visa hänsyn till dina grannar och respektera om någon blir störd. Ha inte högre ljudnivå än nödvändigt och tänk på att du är ansvarig för dina gästers uppförande. Informera dina grannar i förväg genom att sätta upp lappar i trapphuset.

Renovering i lägenheten

Planera renoveringsarbeten så att de stör så lite som möjligt. Informera dina grannar om det är större arbeten som pågår under längre tid.

Vid alla större ingrepp måste styrelsen informeras.

Radiatorer, ventilation, bärande väggar och annat som har direkt påverkan på fastigheten får du inte göra ingrepp i. Är du osäker, hör med styrelsen först.

Balkong och uteplats

Balkonger och uteplatser ska hållas i prydligt skick för allas trevnad.

Inga ingrepp i fasaden får ske utan styrelsens godkännande. Det är tillåtet att sätta upp markis, men du måste ha godkännande från styrelsen och endast färgen 873-930 är tillåten för att det ska bli enhetligt. Markis och kåpa måste båda ha samma färg.

Det är tillåtet att sätta upp trädäck på uteplatsen, men även här behövs godkännande från styrelsen för att utförandet ska bli enhetligt.

Det är tillåtet att grilla med elgrill eller gasolgrill på balkong eller uteplats. Kolgrill är inte tillåtet att använda.

Rökning

Visa hänsyn om du röker på balkongen, och aska inte så att det sprids till dina grannar. Kasta absolut inte ner fimpar på marken.

Det är absolut förbjudet att röka i trapphus, garage, källare, soprum eller andra gemensamma utrymmen. Det är också förbjudet att röka precis utanför entréerna så att rök kan komma in i trapphuset. Gå några meter bort från ytterdörren.

Soprum

Håll ordning i soprummet. Vik ihop kartonger och annat skrymmande så att det får plats i sopkärlen. Blir sopkärlen överfulla innebär det merkostnader för föreningen.

Det är inte tillåtet att lämna grovsopor, elektronik, farligt avfall eller annat som vi inte har någon insamling av i soprummet. Även detta leder till dyra avgifter för föreningen. Du ansvarar själv för att transportera sådant till återvinningscentralen.

Garage

Det är inte tillåtet att parkera någon annanstans än på parkeringsplatserna i garaget. Men däremot är det okej att ställa bilen utanför parkeringsplatserna en kort stund för att lasta av, så länge du inte blockerar vägen för någon.

Föreningen har rätt att ta ut en kontrollavgift för bilar som parkeras olovligen i garaget eller på gården.

Cyklar ska stå i cykelställen.

Om du har en cykel du inte brukar använda, ställ den gärna i det stora cykelförrådet längst ner i hörnet av garaget så att du lämnar plats i de andra cykelställen åt grannar som cyklar regelbundet.

Det är förbjudet att tvätta bilen i garaget, eftersom det inte finns något avlopp.

Lösa föremål får inte förvaras på parkeringsplatserna.

Hyrcyklar och verkstad

Återlämna lådcyklarna i prydligt skick och med pumpade däck. Är cykeln trasig, felanmäl via appen: GoRide.

Använder du cykelverkstaden i garaget så städa efter dig och häng tillbaka alla verktyg på sin plats.

Felanmälan

Alla har ett ansvar att rapportera in fel i våra gemensamma utrymmen till föreningens förvaltare SBC.

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ha barnvagnar, dörrmattor eller andra lösa föremål i trapphusen. Vid en brand kan de fatta eld och göra att branden sprids, och de riskerar att blockera vägen för både utrymning och räddningstjänst. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrummen i källaren.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning måste godkännas av styrelsen. Tillstånd gäller ett år i taget och en administrativ avgift tas ut. Korttidsuthyrning via Airbnb eller motsvarande tjänster är inte tillåtet.

Du som hyr ut i andra hand ansvarar för att din hyresgäst sköter sig och att månadsavgiften betalas.