Det är viktigt att vi alla visar respekt och hänsyn till våra grannar. Vi bor tillsammans på en liten yta och äger huset gemensamt.

Om du blir störd, ta i första hand upp det direkt med din granne. Om det inte hjälper, kontakta styrelsen

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivsel- och ordningsregler:

Föreningens egendom

 • Att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom
 • Att vara sparsam med värme och vattenförbrukning
 • Att alltid anmäla skada till SBC:s kundtjänst Felanmälan – Brf Mynta eller på annat sätt som styrelsen har meddelat

Säkerhet

 • På grund av brandrisk är det förbjudet att ställa saker i trapphuset. Detta inkluderar även barnvagnar och sopor. Det försvårar även städning av trapphusen.
 • Endast el- och gasolgrill är tillåtna på din balkong/uteplats.
 • Det är förbjudet att röka i trapphus, garage, källare, miljörum eller andra gemensamma utrymmen. Det är också förbjudet att röka utanför entréerna så att rök kan komma in i trapphuset. Gå några meter bort från ytterdörren.
 • Det är inte tillåtet att parkera någon annanstans än på parkeringsplatserna i garaget.
 • Utifrån brandrisk får lösa föremål inte förvaras på parkeringsplatserna.
 • Cyklar ska stå i cykelställen eller i cykelförrådet
 • Det är förbjudet att tvätta bilen i garaget av miljöskäl/regler (avlopp saknas).
 • Balkonglådor får endast sättas på insidan av balkongen
 • Lämna inte port och dörrar olåsta och släpp inte in obehöriga i fastigheten

Hänsyn till dina grannar

 • Ljudmässig hänsyn gäller dygnet runt men är särskilt viktigt att beakta mellan kl. 22:00-06:00
 • Borra eller spika i väggarna är inte tillåtet efter klockan 20.00
 • Ska du ha fest hoppas vi att ni får det trevligt. Sätt gärna upp en lapp i entrén och berätta att du ska ha fest så blir stämningen bättre.
 • Visa hänsyn om du röker på balkongen och så att aska inte sprids till dina grannar

  Källsortering och grovsopor

  • Använd den sopsortering som finns i vårt miljörum och följ anvisningarna som är uppsatta.
  • Sopor ska slängas väl förslutna i sopkärlen, inte bredvid eller utanför.
  • I miljöhuset finns en elektronikvagn där mindre elektronik kan sorteras
  • Grovsopor, farligt avfall och större elektronik ska slängas på återvinningscentral av bostadsrättshavaren, det får inte lämnas i soprum eller källare.

  Föreningen får merkostnader för felaktigt slängda sopor vilket drabbar oss alla.