Bopärmen

Till varje lägenhet hör en bopärm. Förvara pärmen tryggt och lämna den vidare när du flyttar. Pärmen innehåller viktig information om lägenheten, som kan komma till nytta i framtiden om du vill renovera eller felanmäla något.

Hela bopärmen går att ladda ner som pdf här.

Renovering

Vid större ingrepp behöver du styrelsens godkännande. Tänk på att det inte är tillåtet att göra ingrepp i radiatorer, ventilation (inklusive spiskåpan) eller annat som påverkar hela fastigheten. Är du osäker på vad som är tillåtet, kontakta styrelsen.

Informera även dina grannar om du ska göra arbete som är störande. Sätt upp lappar i trapphuset och ring på hos de som bor närmast. Visa hänsyn, och tänk på att det inte är tillåtet att borra eller hamra efter klockan 20.

Andrahandsuthyrning

Det är tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand, men du måste ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet beviljas för max ett år i taget. Föreningen tar även ut en avgift i enlighet med stadgarna (för närvarande 10 % av ett prisbasbelopp per år).

För att ansöka om andrahandsuthyrning, fyll i blanketten nedan och skicka till vår ekonomiska förvaltare AMC Fastighetskonsult (am.christensson@hotmail.com eller Västergatan 3A, 245 38 Staffanstorp). Mejlar du blanketten vill vi ändå ha din underskrift.

Vi behandlar din ansökan på nästföljande styrelsemöte efter att vi fått din ansökan. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, så i normala fall kan det ta upp till en månad för din ansökan att behandlas.

Ansökan om andrahandsuthyrning.

Försäkring

Du måste givetvis ha en hemförsäkring för att skydda ditt lösöre, men du behöver inte något bostadsrättstillägg eftersom föreningens försäkring täcker detta för alla medlemmar. Föreningen är för närvarande försäkrad hos IF. Har du ett skadeärende där föreningens försäkring behöver utnyttjas, kontakta styrelsen.

Porttelefonen

Porttelefonen kopplas till valfritt telefonnummer. Mobil eller fast telefon spelar ingen roll. Eftersom det ingår ip-telefoni utan kostnad i vårt avtal med Com hem (se nedan) väljer en del medlemmar att ha den telefonen som porttelefon.

När någon ska besöka dig så ska personen använda pilknapparna på porttelefonen för att bläddra fram ditt namn. När det sen ringer i din telefon trycker du på # för att släppa in ditt besök.

Vill du ändra vilket nummer som är anslutet till porttelefonen, kontakta SBC.

Internet och tv

Brf Mynta har ett gruppavtal med Com hem, som ger oss 100 mbit fiberbredband, ett grundutbud av digital-tv samt ip-telefoni till ett mycket förmånligt pris. Vill du uppgradera till snabbare bredband eller fler tv-kanaler, kontakta Com hem.

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara skor, dörrmattor, barnvagnar, rullatorer eller annat i trapphuset! Ställer du saker i trapphuset riskerar de att blockera vägen om du och dina grannar måste utrymma, och de kan göra att en eldsvåda sprids snabbare i huset. De är också i vägen för räddningstjänsten.

Det finns barnvagnsförråd i källaren vid Västra Varvsgatan 21A och B, samt Mastgränd 28. Du som bor på Västra Varvsgatan 21C kommer åt barnvagnsförrådet på 21B med din nyckelbricka.

Nyinflyttad?

För att få rätt namn på brevinkast och tidningshållare, och för att koppla porttelefonen till din telefon, kontakta SBC (gör en ”felanmälan”). För att komma igång med bredband, tv och ip-telefon, hör av dig till Com hem. Kontaktuppgifter finns här.

För att hyra lådcyklarna i garaget behöver du bli medlem i Sunfleet. Information om hur du går tillväga finns i bopärmen. Medlemmar i Brf Mynta har fritt Sunfleetmedlemsskap (nivå Small) fram till 2026-12-01.