Nyinflyttad?

För att få rätt namn på brevinkast och tidningshållare, och för att koppla porttelefonen till din telefon, kontakta SBC (gör en ”felanmälan”). För att komma igång med bredband, tv och ip-telefon, hör av dig till Tele2.

Kontaktuppgifter finns här.

Försäkring

Du behöver givetvis ha en hemförsäkring för att skydda ditt lösöre, men du behöver inte något bostadsrättstillägg eftersom föreningens försäkring täcker detta för alla medlemmar. Föreningen är för närvarande försäkrad hos IF. Har du ett skadeärende där föreningens försäkring behöver utnyttjas, kontakta styrelsen.

Passersystem (Lås, nycklar/taggar, porttelefon)

Lås till allmänna utrymmen finns ett passersystem med tagg (kodbricka) istället för nyckel. Det ska finnas fyra taggar till varje lägenhet. Har du tappat en tagg eller misstänker du att det är något fel på porttelefon eller passersystem – gör en felanmälan.

Porttelefonen kopplas till valfritt telefonnummer; mobil eller fast telefon spelar ingen roll. Eftersom det ingår ip-telefoni utan kostnad i vårt avtal med Tele2 (se nedan) väljer en del medlemmar att ha den telefonen som porttelefon.

När någon ska besöka dig så ska personen använda pilknapparna på porttelefonen för att bläddra fram ditt namn. När det sen ringer i din telefon trycker du på # för att släppa in ditt besök.

Vill du ändra vilket nummer som är anslutet till porttelefonen, kontakta SBC.

Nyckeltub

I lägenhetsdörrens övre hörn finns en nyckeltub. Denna är avsedd att underlätta föreningens eller fastighetsskötarens tillgång till lägenheten när du inte är hemma, t ex vid hantverksbesök eller andra åtgärder som föreningen behöver ha utfört. För att ge föreningen tillgång till lägenheten tar du inifrån bort plastlocket och fäster en av dina lägenhetsnycklar i kedjan. Tuben kan sedan öppnas från dörrens utsida med en särskild nyckel som endast styrelsen har tillgång till. När besöket är klart i lägenheten hängs lägenhetsnyckeln tillbaka och tuben låses.

Vänligen notera: Fäst bara nyckeln till lägenhetsdörren, inga taggar eller andra nycklar, annars finns det risk för att nycklarna inte går att få ut och att föreningens representant därmed inte kommer in.

Internet och tv

Brf Mynta har ett gruppavtal med Tele2, som ger 100 Mbit fiberbredband, ett grundutbud av digital-tv samt ip-telefoni till ett förmånligt pris. Vill du uppgradera till snabbare bredband eller fler tv-kanaler, kontakta Tele2.

Volvo On Demand

Föreningens medlemmar har kostnadsfritt medlemskap i Volvo On Demand (bilpool) fram till 2026-12-01. För mer info om priser för bilhyra, se Volvo On Demand’s hemsida: https://www.volvocars.com/se/on-demand

Aktiveringskod för Volvo on Demand hittar ni i Nabos portal.

Brandsäkerhet

Din bostad är utrustad med brandvarnare. Den har ett långlivat batteri med hållbarhet på upp till 10 år. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när det är dags att byta batteri.

Testa några gånger per år att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen.

Brandvarnaren tillhör föreningen/fastigheten och får därför inte monteras ner eller flyttas utan tillåtelse.

Av brandsäkerhetsskäl är det  förbjudet att förvara skor, dörrmattor, barnvagnar, rullatorer eller annat i trapphuset! Ställer du saker i trapphuset riskerar de att blockera vägen om du och dina grannar måste utrymma, och de kan göra att en eldsvåda sprids snabbare i huset. De är också i vägen för räddningstjänsten.

Det finns barnvagnsförråd i källaren vid Västra Varvsgatan 21A och B, samt Mastgränd 28. Du som bor på Västra Varvsgatan 21C kommer åt barnvagnsförrådet på 21B med din nyckelbricka.

Renovering

Vid större ingrepp behöver du styrelsens godkännande. Tänk på att det inte är tillåtet att göra ingrepp i radiatorer, ventilation (inklusive spiskåpan) eller annat som påverkar hela fastigheten. Är du osäker på vad som är tillåtet, kontakta styrelsen eller se vad som gäller i lagen Bostadsrättslag (1991:614) Svensk författningssamling 1991:1991:614 t.o.m. SFS 2022:1026 – Riksdagen

Informera även dina grannar om du ska göra arbete som är störande. Sätt upp lappar i trapphuset och ring på hos de som bor närmast. Visa hänsyn, och tänk på att det inte är tillåtet att borra eller hamra efter klockan 20.

Att sätta upp saker på väggen

Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem, var noggrann när du sätter upp tavlor, krokar och liknande för att undvika onödiga hål i väggarna.

Din lägenhet består huvudsakligen av två väggtyper. Samtliga ytterväggar, lägenhetsavskiljande väggar samt bärande väggar är gjorda av betong. Innerväggarna är gjorda med en armerad fibergipsskiva, 13mm, på stålreglar (Fermacell).

Hårda väggar: I betongväggar gör du hål med en slagborr.

InnerväggarI fibergipsskivan kan du använda borrmaskin men också skruva i manuellt med grovgängad skruv. När du dragit åt skruven så stoppa där. I generella drag kan man säga att varje skruv tål 30 kg. Sätter du 3 st skruv inom ett mindre område så tål det 90 kg. Sedan finns en begränsning för var väggen klarar av. Vid tyngre montage kan plugg användas och då klarar skivan 50 kg. Kontrollera att skruven är lagom lång. Ska du fästa något som är 20 mm tjockt (Fermacellskivan är 13 mm) så räcker det med 35 mm skruv.

Viktigt! Kontrollera alltid innan du skruvar att mediaskåp eller möjliga rörledningar inte finns i väggen eller på baksidan. Här får du givetvis inte borra. I Nabos kundportal finns det ritningar över respektive lägenhet med markeringar där du inte bör göra hål i väggen.

I våtrum: Undvik att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring kommod.

Vägg-TV: Det är förberett för vägg-TV på en vägg i vardagsrummet, alternativt är TV-uttaget i betongvägg. Observera att förstärkningen är plywood och är anpassad för att TV monteras mot vägg. Om du väljer en mycket stor TV eller om du sätter din TV på en ”arm”, tänk på att det medför mycket stora påfrestningar för väggen!

Vatten & rörledningar

I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar, varför det kan dröja en stund innan vattnet uppnår önskad temperatur. Av säkerhetsskäl har varmvattnet en inställd maxtemperatur.

Vattenlås, golvbrunn, toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet för att undvika stopp. Tänk på att endast toalettpapper ska spolas ner i wc-stolen, eftersom detta (till skillnad mot annat) löser upp sig vid kontakt med vatten.

Disk- & tvättmaskin

När du inte använder diskmaskinen så rekommenderas du att stänga av avstängningsventilen för diskmaskinen. Avstängningsventilen, ett vred, sitter framtill på diskbänksblandaren. Detta öppnas medurs och stängs moturs. Samma rekommendation gäller för tvättmaskinen. Avstängningsventilen sitter i hörnet på bänken över tvättmaskinen.

Elektricitet och jordfelsbrytare

Huvudsäkringen för din lägenhet sitter i husets centrala elrum. Detta innebär att huvudsäkringen i husets elrum i vissa fall kan lösa ut före lägenhetens enskilda säkringar. För att åter få ström måste både huvudsäkringen i elrummet och lägenhetssäkringarna vara tillslagna.

I lägenhetens elskåp finns även automatsäkringar, grupperade efter funktion och placering. Observera att automatsäkringarna ersätter den äldre typen av säkringar som skruvades fast. När automatsäkringen är tillslagen pekar brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver inte bytas utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Exakt var varje säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elskåpet. Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

OBS! Borra inte i väggen där elskåpet är placerat och tänk på att kanalisation för el kan förekomma i vissa golvsocklar. I Nabos kundportal finns det ritningar över respektive lägenhet och markeringar för var du inte bör göra hål i väggen.

Elarbeten och säkerhet i hemmet

Elarbeten ska alltid utföras av en auktoriserad elektriker, både ur säkerhets- och försäkringssynpunkt. Tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se).

Om du misstänker att det är något fel på fast armatur eller eluttag kontaktar du en behörig elektriker.

Jordfelsbrytare

I elskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordningsfel i någon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl och frys, är anslutna till jordfelsbrytaren och petsäkra för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter i uttagen.

Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med högst sex månaders intervall.

Elförbrukning

Varje lägenhet i huset har en individuell mätare för elförbrukning och debiteras därför också efter den egna faktiska förbrukningen varje månad. Istället för att varje lägenhet tecknar avtal med en elleverantör så tar föreningen över det ansvaret och har ett kontrakt för hela fastigheten. Kostnaden för lägenhetens förbrukning läggs alltså på respektive lägenhets månadsavi och sedan betalar föreningen till elbolaget. Detta kallas för individuell mätning och debitering, eller IMD, och den stora vinningen med detta är att föreningen kan förhandla fram en lägre elkostnad än vad den enskilde lägenhetsinnehavaren kan. I slutändan får du som lägenhetsinnehavare alltså ett lägre elpris och du slipper att själv tänka på valet av elleverantör.

Är du nyfiken på detaljer kring din elförbrukning så kan du logga in på föreningens IMD-portal: https://www.imd-webb.se/brf_mynta/

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta styrelsen.

Vill du ha tips på hur du kan minska el- och energiförbrukningen? Besök Energimyndighetens hemsida: https://www.energimyndigheten.se/

Så här fungerar värmen i lägenheten

Samtliga lägenheter är uppvärmda med vattenburna radiatorer (värmeelement) och via ventilationen genom ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX). Anläggningen är centraliserad och styr automatiskt uppvärmningen i varje lägenhet.

Värmen i lägenheten är justerad till ca 21°C vilket är gällande norm enligt de miljökrav som ställs vid nyproduktion av flerbostadshus. För varje radiator finns en termostat med en givare som känner av temperaturen i lägenheten. För att sänka temperaturen i lägenheten kan värmetillförseln strypas med termostaten.

Om rummet tillförs ”gratisenergi” som t.ex. solsken, värme från många personer m.m., så stänger termostaten tillförseln av värme, eftersom lägenheten ändå blir tillräckligt varm. Du behöver alltså inte själv stänga av värmeelementet om det är en varm sommardag, det stänger av sig självt.

Om du misstänker att något är fel gör du en felanmälan till den tekniska förvaltaren.

Viktigt! Termostaten måste kunna känna av rumstemperaturen. Om du placerar möbler, tjocka gardiner eller annat som på något sätt stänger in termostaten, kommer den inte känna av rätt temperatur. Det kan i sin tur innebära att det blir för kallt i rummet.

Så här fungerar ventilationen i lägenheten

Mekanisk till- och frånluftsventilation med återvinning (FTX-ventilation). En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, wc, och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon placerade i sovrum och vardagsrum. Dessa tilluftsdon är anslutna till en tilluftsfläkt. Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med ett centralt värmesystem värmer upp den kalla uteluften till önskad inblåsningstemperatur.

Viktigt! Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på till- respektive frånluftsdonen, då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud-, lukt- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen. Inflödet justeras med hjälp av genomskinlig plasttejp. Ta inte bort den. Om du misstänker att det är något fel på ditt ventilationssystem så bör du kontakta den tekniska förvaltaren.

I husets centrala ventilationsaggregat finns det två filter som renar luften. Ett löstagbart filter som renar tilluften till bostaden och ett filter som förhindrar smutsig luft från bostaden att komma in i ventilationsaggregatets frånluftssida och sätta igen värmeväxlaren. Filtren fångar upp medelstora och grövre partiklar från exempelvis pollen. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att filtren regelbundet byts ut.

Dammsug ventilerna varje månad. Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt samtliga ventiler, både tilluft och frånluft. Använd inte trasa för att torka ventilerna. Eftersom det alltid finns dammpartiklar i luften inomhus, bildas det smutsavlagringar i taket när luften cirkulerar runt ventilen. Torkar du med trasa över dessa avlagringar, blir det fula fläckar i taket. Använd istället dammsugaren med borstmunstycket på.

Spiskåpa

Spiskåpans fettfilter bör rengöras minst en gång om året för att säkerställa god funktion. Haka ner de två panelerna och diska med vanligt diskmedel eller i diskmaskin. Fettfiltren återmonteras i motsatt ordning.

Öppna inte köksfönstret eller balkongdörren när du lagar mat. Gör du det så sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret eller dörren gör att det bildas ett övertryck i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen runt kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan som finns under dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.

Köksinredning

Den ursprungliga köksinredningen kommer från IKEA och de lämnar 25 års garanti som omfattar material- eller produktionsfel i METOD kökssystem. Till IKEAs kök finns mängder med inredning som man själv kan komplettera med. Lådinredning och skåpinredning är några exempel.

Andrahandsuthyrning

Det är tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand, men du måste ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet beviljas för max ett år i taget. Föreningen tar även ut en avgift för den period som beviljats. Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Skäl för andrahandsuthyrning
En lägenhet får hyras ut om särskilda skäl föreligger och att bostadsrättsföreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Särskilda skäl innebär:
– Studier på annan ort
– Militärtjänstgöring på annan ort
– Arbete på annan ort, som är beordrad av arbetsgivaren
– Utlandstjänstgöring, som är beordrad av arbetsgivaren
– Tjänst utomlands inom SIDA eller annan hjälporganisation
– Ålder, sjukdom som innebär vistelse på sjukhus, sjukhem eller liknande.
– Pröva att bo samman med någon under äktenskapsliknande förhållanden. I samtliga fall krävs intyg; studieintyg, arbetsgivarintyg, sjukintyg etc.

Det är inte godtagbart att hyra ut sin lägenhet av enbart ekonomiska skäl, till exempel att hyra ut korta perioder under semestertider. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från föreningen är grund för uppsägning av bostadsrätten. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som otillåten andrahandsuthyrning

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalning av avgift även under den tid du hyr ut lägenheten.

För att ansöka om andrahandsuthyrning, fyll i blanketten nedan och skicka till styrelsen@brfmynta.se    Ansök i god tid!

Ansökan om andrahandsuthyrning.

Vi behandlar din ansökan på nästföljande styrelsemöte efter att vi fått din ansökan. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, så i normala fall kan det ta upp till en månad för din ansökan att behandlas.

Om föreningen nekar din ansökan kan du vända dig till hyresnämnden för att få din ansökan prövad där.

Vid försäljning

Vid lägenhetsförsäljning/överlåtelse måste säljaren eller mäklaren i god tid beställa tillsyn av lägenheten hos SBC. Kontakta vår fastighetsförvaltare Gus Strand, gus.strand@sbc.se för att boka tillsyn. Meddela förening, adress, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Märk mailet med ’Lägenhetssyn enligt avtal med förvaltare’.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga ombyggnationer har gjorts som går emot  föreningens gällande regler  och  framförallt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för. Observera att tillsynen inte går att likställa med en besiktning. Det är upp till dig som köpare att anlita en besiktningsman om denne inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.

Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynen är utförd och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.