Bopärmen

Föreningen har en digital Bopärm som du kan ladda ner. Bopärmen innehåller viktig information om lägenheten, som kan komma till nytta om du vill renovera, något behöver repareras eller du behöver felanmäla något.

Hela bopärmen går att ladda ner som pdf här.

Renovering

Vid större ingrepp behöver du styrelsens godkännande. Tänk på att det inte är tillåtet att göra ingrepp i radiatorer, ventilation (inklusive spiskåpan) eller annat som påverkar hela fastigheten. Är du osäker på vad som är tillåtet, kontakta styrelsen eller se vad som gäller i lagen Bostadsrättslag (1991:614) Svensk författningssamling 1991:1991:614 t.o.m. SFS 2022:1026 – Riksdagen

Informera även dina grannar om du ska göra arbete som är störande. Sätt upp lappar i trapphuset och ring på hos de som bor närmast. Visa hänsyn, och tänk på att det inte är tillåtet att borra eller hamra efter klockan 20.

Andrahandsuthyrning

Det är tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand, men du måste ha tillstånd från styrelsen. Tillståndet beviljas för max ett år i taget. Föreningen tar även ut en avgift för den period som beviljats. Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Skäl för andrahandsuthyrning
En lägenhet får hyras ut om särskilda skäl föreligger och att bostadsrättsföreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Särskilda skäl innebär:
– Studier på annan ort
– Militärtjänstgöring på annan ort
– Arbete på annan ort, som är beordrad av arbetsgivaren
– Utlandstjänstgöring, som är beordrad av arbetsgivaren
– Tjänst utomlands inom SIDA eller annan hjälporganisation
– Ålder, sjukdom som innebär vistelse på sjukhus, sjukhem eller liknande.
– Pröva att bo samman med någon under äktenskapsliknande förhållanden. I samtliga fall krävs intyg; studieintyg, arbetsgivarintyg, sjukintyg etc.

Det är inte godtagbart att hyra ut sin lägenhet av enbart ekonomiska skäl, till exempel att hyra ut korta perioder under semestertider. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från föreningen är grund för uppsägning av bostadsrätten. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som otillåten andrahandsuthyrning

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalning av avgift även under den tid du hyr ut lägenheten.

För att ansöka om andrahandsuthyrning, fyll i blanketten nedan och skicka till styrelsen@brfmynta.se    Ansök i god tid!

Ansökan om andrahandsuthyrning.

Vi behandlar din ansökan på nästföljande styrelsemöte efter att vi fått din ansökan. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, så i normala fall kan det ta upp till en månad för din ansökan att behandlas.

Om föreningen nekar din ansökan kan du vända dig till hyresnämnden för att få din ansökan prövad där.

Försäkring

Du behöver givetvis ha en hemförsäkring för att skydda ditt lösöre, men du behöver inte något bostadsrättstillägg eftersom föreningens försäkring täcker detta för alla medlemmar. Föreningen är för närvarande försäkrad hos IF. Har du ett skadeärende där föreningens försäkring behöver utnyttjas, kontakta styrelsen.

Vid försäljning

Vid lägenhetsförsäljning/överlåtelse måste säljaren eller mäklaren i god tid beställa tillsyn av lägenheten hos SBC. Kontakta vår fastighetsförvaltare Gus Strand, gus.strand@sbc.se för att boka tillsyn. Meddela förening, adress, lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Märk mailet med ’Lägenhetssyn enligt avtal med förvaltare’.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att inga ombyggnationer har gjorts som går emot  föreningens gällande regler  och  framförallt att bostadsrättshavaren inte har gjort ingrepp i de delar som föreningen har underhållsansvar för. Observera att tillsynen inte går att likställa med en besiktning. Det är upp till dig som köpare att anlita en besiktningsman om denne inte själv har kunskaper att avgöra skick och status på lägenheten.

Styrelsen kommer inte att godkänna några lägenhetsöverlåtelser innan tillsynen är utförd och eventuella åtgärder vidtagits eller planlagts.

Porttelefonen

Porttelefonen kopplas till valfritt telefonnummer; mobil eller fast telefon spelar ingen roll. Eftersom det ingår ip-telefoni utan kostnad i vårt avtal med Tele2 (se nedan) väljer en del medlemmar att ha den telefonen som porttelefon.

När någon ska besöka dig så ska personen använda pilknapparna på porttelefonen för att bläddra fram ditt namn. När det sen ringer i din telefon trycker du på # för att släppa in ditt besök.

Vill du ändra vilket nummer som är anslutet till porttelefonen, kontakta SBC.

Internet och tv

Brf Mynta har ett gruppavtal med Tele2, som ger oss 100 Mbit fiberbredband, ett grundutbud av digital-tv samt ip-telefoni till ett förmånligt pris. Vill du uppgradera till snabbare bredband eller fler tv-kanaler, kontakta Tele2.

Hyrcyklar

Föreningen äger tre lådcyklar, placerade i fastighetens garage, som medlemmar kan hyra via appen GoRide.

Volvo On Demand

Föreningens medlemmar har kostnadsfritt medlemskap i Volvo On Demand (bilpool) fram till 2026-12-01. För mer info om priser för bilhyra, se Volvo On Demand’s hemsida: https://www.volvocars.com/se/on-demand

Aktiveringskoder för nyblivna medlemmar

Aktiveringskod för Volvo on Demand hittar ni i Nabos portal.

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhetsskäl är det  förbjudet att förvara skor, dörrmattor, barnvagnar, rullatorer eller annat i trapphuset! Ställer du saker i trapphuset riskerar de att blockera vägen om du och dina grannar måste utrymma, och de kan göra att en eldsvåda sprids snabbare i huset. De är också i vägen för räddningstjänsten.

Det finns barnvagnsförråd i källaren vid Västra Varvsgatan 21A och B, samt Mastgränd 28. Du som bor på Västra Varvsgatan 21C kommer åt barnvagnsförrådet på 21B med din nyckelbricka.

Nyinflyttad?

För att få rätt namn på brevinkast och tidningshållare, och för att koppla porttelefonen till din telefon, kontakta SBC (gör en ”felanmälan”). För att komma igång med bredband, tv och ip-telefon, hör av dig till Tele2.

Kontaktuppgifter finns här.