Brf Mynta anlitar SBC som fastighetsförvaltare. Fel i fastigheten ska anmälas till SBC, även garantiärenden (undantaget vitvaror, se nedan). På nätter och helger har Security Assistance jour – dit kan du ringa om akuta ärenden.

Felanmälan till SBC

Felanmälan online (icke-akuta problem)

Telefon, vardagar kl 7-21: 0771-722 722 (snabbast respons vid akuta problem)

Kvälls- och helgjour

Akuta ärenden efter 21 och helger anmäls till Security Assistance: 040-689 24 00

Schindler hiss

Telefon: 020-31 3333

Även felanmälan via e-post: felanmalan.se@schindler.com

Com hem

Har du problem med internet, tv eller telefoni? Kontakta Com hems kundtjänst.

Sunfleet

Är någon av lådcyklarna i vår cykelpool trasig? Kontakta Sunfleets kundtjänst.

Observera att vi själva är ansvariga för att fylla på luft i däcken och annat normalt underhåll, men är cykeln trasig och inte går att använda så ska det rapporteras till Sunfleet.

Garantifel på vitvaror

Vid garantifel på vitvarorna som ingick i lägenheten ska du felanmäla till Ikea. Läs här hur du går till väga. I bopärmen finns information om hur du hittar servicenummer med mera på dina vitvaror.